Valikko
Suodenniemen Säästöpankkisäätiö
Historiikki - Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Historiikki

Historiikki

Kaikki alkoi jo vuonna 1915

Suodenniemen Säästöpankki perustettiin joulukuussa 1915. Perustamisen yhteydessä järjestettiin silloisen Suodenniemen pitäjän alueella keräys ”Oma Säästöpankki kuntaan”. Innostusta löytyi ja rahaa kertyi muutamassa viikossa 1.670 silloista markkaa. Hyvän lobbauksen myötä Suodenniemen kuntakokous luovutti kunnan parin vuoden viinaverorahat ja sitä myötä pankin pääomistus oli kunnossa. Suodenniemen Säästöpankin virallisen toiminnan alkamispäivä on 27.12.1916. Talletuksia oli vuoden lopussa 84,78 markkaa.

Asiakkaita palveltiin autosta käsin

Pankki toimi ensin vuokratiloissa, myöhemmin omassa toimitalossa. Sivukonttoreita perustettiin tarpeen mukaan. 3.3.1964 toimintansa aloittanut autokonttori noudatti aikaansa edellä vielä tämänkin päivän slogania ”lähellä ja läsnä”.

Ajat muuttuivat vähitellen. Pankin asiakkaat kasvoivat pankkia nopeammin. Byrokratia lisääntyi ja uhkana oli säästöpankkien välinen rajaton yhteisvastuu. Tuli tarve pohtia rakennetta, jolla olisi kykyä vastata niin olemassa oleviin kuin tulossa oleviin haasteisiin.

Rakennemuutos edessä

Suodenniemen Säästöpankin hallitus asetti eri rakennevaihtoehtoja miettiessään kaksi päätavoitetta; omien varojen säilyttämisen ja pankkitoiminnan jatkon turvaamisen toimialueella mahdollisimman hyvin. Parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui liiketoiminnan myynti Oma Säästöpankki Oy:lle. Kauppahinta voitiin säätiöidä ja Oma Sp:n esittämä suunnitelma pankkitoiminnan jatkosta antoi turvaa toiminnan jatkuvuudelle. Suodenniemen Säästöpankki myi liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oy:lle 31.05.2014. Samalla säästöpankin nimi muutettiin Suodenniemen Säästöpankkisäätiöksi. Talletuksia oli kertynyt yhdistymishetkellä 38 864 392,00 euroa.

Ympyrä on sulkeutunut

Säästöpankki perustettiin aikoinaan paikkakunnan taloudellisen hyvinvoinnin kehittäjäksi. Säätiö jatkaa tätä perinnettä omien resurssiensa puitteissa. Säätiön varat on aikoinaan kerätty toimialueelta, jonne ne myös ajan myötä säädekirjan mukaisesti palautuvat.

Oma Säästöpankki