Valikko
Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Oma Onni

Taloustaitoja nuorilta nuorille

Toteuttaakseen yhtä säädekirjansa perimmäistä tehtävää, taloudellisen kasvatuksen tukemista, Säästöpankkisäätiöt ovat kehittäneet nuorille suunnatun Oma Onni -ohjelman.

Oma Onni on internetissä toimiva verkko-oppimisympäristö, joka opettaa nuorille oman talouden hallintaa. Oppimateriaalissa käsiteltävät aihealueet ovat työelämä, päivittäiset raha-asiat ja verkkokauppa, säästäminen ja sijoittaminen, lainaaminen, vakuuttaminen, yrittäminen sekä verotus. Kunkin aihealueen oppimateriaali muodostuu lyhyistä teoriaosioista, sanastosta sekä opettavaisista verkkopeleistä ja -tehtävistä. Tavoitteena on, että nuoret osaavat hoitaa omaa talouttaan, ja välttyvät esimerkiksi ylivelkaantumiselta. Ohjelma auttaa nuoria ymmärtämään säästäväisyyden merkityksen omassa taloudessaan.

Tutustu Oma Onni -sivustoon

Oma Onni – Talenttia talouteesi

Tukeakseen nuorten taloudellisten taitojen kehittämistä Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiöt päättivät keväällä 2010 ryhtyä kehittämään erityisesti nuorille suunnattua uudenlaista tapaa puhua taloudesta. Kumppanikseen tämän hankkeen toteuttamiseksi säätiöt saivat Koulutuskeskus Sedun, jonka opiskelijat alkoivat ideoimaan ja toteuttamaan verkossa toteutettavaa oppimisympäristöä. Syksyllä 2011 yhteistyöhön mukaan liittyi Järviseudun ammatti-instituutti. Jo alkumetreiltä lähtien Oma Onni -nimen saaneen oppimisohjelman vahvuuksiksi muotoutui sen paikallinen toteutustapa sekä viestinnän muoto: nuorilta nuorille.

Kattaakseen koko ikäluokan kerrallaan, Oma Onni -ohjelman kohderyhmäksi on valittu yläkoulun 9.-luokkalaiset. Osana yhteiskuntaopin kouluopintojaan ysiluokkalaiset perehdytään opettavaisten tietokonepelien ja opetusmateriaalin avulla mm. säästämisen, lainaamisen, päivittäisten raha-asioiden ja verkkokaupan, työelämän ja myös yritystoiminnan erityispiirteisiin. Oma Onni -ohjelmaan sisältyy myös talousosaamisen tasoa mittaavat alkukyselyt ja ohjelman käytön jälkeen tehtävät loppukyselyt. Näin ohjelman vaikuttavuudesta on saatu hyviä tuloksia ja luonnollisesti parhaat menestyjät sekä yksilöittäin että luokittain on myös palkittu. Oma Onni -ohjelma on saavuttanut nopeasti suuren suosion säätiöiden toimialueiden yläkoulujen keskuudessa ja nyt Oma Onnia jo osataan odottaa jokavuotisena koulutapahtumana.

Oma Onnin vaikutuspiiri on laajentunut myös Säästöpankkisäätiöiden keskuudessa, kun syksystä 2014 lähtien myös koko Parkanon Säästöpankkisäätiön toimialue lähti mukaan ohjelman toteutukseen. Parkanon säätiön myötä ohjelman levittäjiin liittyivät myös paikalliset oppilaitokset Sataedu, Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Suupohjan ammatti-instituutti.

Nykyisessä laajuudessaan Oma Onni -ohjelman käy läpi vuosittain miltei 2 000 Säästöpankkisäätiöiden toimialueiden yhdeksäsluokkalaista nuorta. Jos uudenlainen taloudellisten taitojen opetusmenetelmämme ehkäisee vuosittain yhdenkin nuoren elämää sortumasta pikavippikierteeseen ja oman taloudenpidon romahtamiseen, ovat Oma Onni ja Säästöpankkisäätiöt tehneet paitsi yksilön niin myös yhteiskunnan kannalta suuria tekoja. Oma Onni tekee hyvää!

Oma Onni

Tutustu Oma Onni -sivustoon